Technologia Water Jet

Co to jest cięcie wodą?


Cięcie wodą (waterjet, abrasive water jet oraz abrasive water suspension jet) jest to technologia cięcia wodą (lub z użyciem ścierniwa) przy wykorzystaniu wody o wysokim ciśnieniu.
Woda przepływając przez mały otwór tak, by skoncentrować jak największą ilość energii w małym obszarze. Powstająca w ten sposób struga wody pod wysokim ciśnieniem umożliwia wykorzystanie jej do cięcia szerokiej gamy materiałów.
Materiały miękkie i cienkie (np. guma czy papier) mogą być cięte przy pomocy samej wody (waterjet). Gdy potrzebujemy przeciąć materiały twardsze i grubsze oprócz wody trzeba wykorzystać także środek ścierny (ścierniwo). Technologie te nazywane są abrasive water jet oraz abrasive water suspension jet, czyli metody hydro-ścierne.
Za pomocą tej metody można przeciąć prawie wszystkie materiały.