Technologia Water Jet

Zasada działania


W technologii cięcia wodą (waterjet) używa się do cięcia wody pod dużym ciśnieniem.
Do dyszy doprowadzana jest woda pod wysokim ciśnieniem. Dysza posiada bardzo mały otwór (średnica 0,1-0,3 mm). Im otwór jest mniejszy tym wyższa jest prędkość dozowania wody. Na wylocie z dyszy prędkość wody przekracza nawet 3-krotnie prędkość dźwięku (1 km na sekundę).
Woda po przejściu przez dyszę wodną zasysa do komory ścierniwo (w technologii wodno-ściernej - abrasive water jet). Ścierniwo porywane przez rozpędzony strumień wody ziaren osiąga prędkość nawet 50 metrów na sekundę. Mieszanina wody i ścierniwa trafia do dyszy, gdzie przekracza prędkość 300 metrów na sekundę, co daje możliwość przecięcia nawet najtwardszych materiałów.
W technologii wodno-ściernej z zawiesiną (abrasive water suspension jet) do dyszy doprowadzana jest zawiesina ze ścierniwem, nie ma więc etapu zasysania ścierniwa. Zawiesina trafia od razu do dyszy i jest gotowa do cięcia materiałów.