Technologia Water Jet

Zalety metody


Technologia cięcia wodą (waterjet, abrasive water jet oraz abrasive water suspension jet) daje możliwość cięcia materiałów bardzo twardych i grubych (np. arkusz stalowy o grubości 20 cm czy tytan o grubości 150 mm). Cięcie wodą umożliwia wycinanie skomplikowanych kształtów płaskich, ale także daje możliwość wycinania kształtów trójwymiarowych. Co ważniejsze, technologia ta pozwala na wycinanie dowolnych, niczym nieograniczonych kształtów w prawie wszystkich materiałach, a wycięte elementy nie wymagają żadnej dodatkowej obróbki. Dzięki temu może zastąpić obróbkę frezarską.
Cięcie strumieniem wody nie posiada ograniczeń pod względem materiału, zapewniamy także wysoką jakość cięcia i powtarzalność wymiarów obrabianych detali. Cięcie jest bardzo dokładne (do 0,1 mm), a przecinane krawędzie nie odbarwiają się i nie dochodzi do zmian pod wpływem obróbki cieplnej. Cięcie wodą (waterjet) pozwala wykonać jedną sztukę, jak i wielotysięczną serię.